โปรแกรมกล้องวงจรปิดและเครื่องบันทึกภาพ

IMS 300 สำหรับ Windows 32 bit 64 bit โปรแกรมเครื่องบันทึกภาพรุ่น OK-HNVR2204, OK-HNVR2208, OK-HNVR3216, OK-HNVR8132

SmartPSS โปรแกรมควบคุมเครื่องบันทึกภาพกล้อง Dahua สำหรับการดูภาพกล้องผ่านคอมพิวเตอร์ Windows ทั้ง 32 bit 64 bit

IMS 300 สำหรับ Mac สำหรับเครื่องบันทึกภาพรุ่น OK-HNVR ทุกรุ่นรองรับการดูภาพกล้องสูงสุด 64 จอในเวลาเดียวกัน

SmartPSS สำหรับเครื่อง Mac เพื่อควบคุมเครื่องบันทึกภาพของสินค้าทางค่าย Dahua สามารถดูภาพกล้องได้สูงสุด 64 ภาพในเวลาเดียวกัน

คู่มือการใช้งานโปรแกรม IMS300 และวิธีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อแสดงผลภาพที่คอมพิวเตอร์

คู่มือการใช้งานโปรแกรม SmartPss

คู่มือการใช้งานพร้อมตั้งค่าเครื่องบันทึกภาพ NVR ของทางค่าย OKAMI ไม่ว่าจะเป็นเครื่องบันทึกภาพ 4 ช่อง 8 ช่อง 16 ช่อง 32 ช่องและ 64 ช่อง