Category Archives: เลนส์กล้องวงจรปิด

  • Post Image

    เทคโนโลยีเลนส์กล้องวงจรปิด

    Posted on October 7, 2015 by in เลนส์กล้องวงจรปิด

    เทคโนโลยีเลนส์ของ กล้องวงจรปิด เลนส์ที่ใช้กับกล้องวงจรปิดแบ่งตามลักษณะของการใช้งานได้ 4 แบบ คือ Board Lens เป็นเลนส์ที่มี Body ขนาดเล็ก มีหน้ากว้างกว่าลำตัว Fix Lens เป็นเลนส์ที่มีการกำหนดระยะความยาวของจุดโฟกัสมาอย่างตายตัว  ไม่สามารถปรับแต่งแก้ไขได้ ระยะของจุดโฟกัสจะอยู่ที่ประมาน 4, 6, 8, 12 Board Lens ก็จัดอยู่ในเลนส์ประเภทนี้ด้วย แต่จะใช้กับกล้องวงจรปิดชนิดโดม Manual Iris เป็นเลนส์ที่ผู้ใช้สามารถปรับรูม่านแสงและระยะของความคมชัดได้เอง โดยปรับได้ที่วงแหวน Iris Auto Iris เป็นเลนส์ที่สามารถกำหนดค่าความคมชัดของภาพและการปรับแสงโดยอัตโนมัติ โดยรูม่านแสงในตัวกล้องจะปรับเองแบบอัตโนมัติเพื่อให้ได้ภาพที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด Varifocal Lens   เป็นเลนส์ที่สามารถซูมได้ แต่ราคาไม่แพงมากนัก จะต้องปรับระยะของโฟกัสถ้าเราต้องการเปลี่ยนระยะของโฟกัส IRIS LENS มีสองแบบคือ แบบ Manual จะปรับระยะของโฟกัสได้ที่วงแหวน Iris หรือใช้เลนส์ที่มีการกำหนดค่าของ Iris มาอย่างตายตัว โดยเราสามารถเลือกระยะของ Iris แบบตายตัวทีมีมากับกล้อง แบบ DC Auto […]

    Comments Off on เทคโนโลยีเลนส์กล้องวงจรปิด Continue Reading...