Category Archives: คุณสมบัตของ3d-dnr

  • Post Image

    คุณสมบัติของ กล้องcctv

    Posted on August 21, 2015 by in คุณสมบัตของ3d-dnr

    คุณสมบัติพิเศษของ 3D-DNR ในกล้องcctv           หลายคนที่เคยใช้งานกล้องวงจรปิดมาก่อนจะทราบดีว่า กล้องcctvนั้นเมื่อบันทึกภาพในช่วงเวลากลางคืนจะมีปัญหาตามมาหลายประการ ถ้าในกรณีที่ถ่ายภาพในระยะใกล้หรือในบริเวณห้องที่มีพื้นที่จำกัด จะเกิดการสะท้อนแสงของวัตถุ ทำให้ภาพที่ได้มีความสว่างจ้าจนมองไม่เห็นรายละเอียด แต่ถ้าเป็นภาพที่ถ่ายในมุมสูง ภาพที่ได้จะเห็นภาพเป็นเม็ด ๆ คล้ายการถ่ายรูป เนื่องจากภาพถูกถ่ายในเวลาที่แสงน้อย ทำให้เซ็นเซอร์รับภาพถูกสัญญาณรบกวนนั่นเอง ลดปัญหาภาพถูกสัญญาณรบกวนด้วยเทคโนโลยี 3D-DNR เทคโนโลยี 3D-DNR เป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยจัดการกับปัญหาภาพถ่ายที่มีการบันทึกในมุมสูงเวลากลางคืน เนืองจากเทคโนโลยี 3D-DNR นั้นมีฟังก์ชั่นที่ช่วยลดสัญญาณรบกวนของภาพได้เป็นอย่างดี ทำให้ภาพที่ได้มีความคมชัดและเห็นรายละเอียดอย่างชัดเจน ถึงแม้ว่าจะถ่ายภาพในระยะไกลและเป็นมุมสูงก็ตาม ซึ่งนอกจากความสามารถในการจัดการกับสัญญาณรบกวนต่าง ๆ แล้ว เทคโนโลยี 3D-DNR ยังมีฟังก์ชั่นที่สามารถจับภาพจากกล้องcctvหรือบันทึกภาพในพื้นที่ที่มีความไวแสงต่ำหรือบริเวณที่มืด เพราะฟังก์ชั่นนี้ช่วยเพิ่มช่วงไดนามิกของการรับภาพทำให้ภาพมีความกว้างมากขึ้นขึ้น ที่สำคัญยังช่วยปรับระดับความสว่างของภาพที่จะบันทึกโดยอัตโนมัติได้อีกด้วย สำหรับเทคโนโลยี 3D-DNR นั้น ได้รับการพัฒนาและต่อยอดมากจากเทคโนโลยี DNR 2D ที่มีประสิทธิภาพในการตรวจจับและลดสัญญาณรบกวน รวมทั้งปรับแสงของภาพให้มีความสมดุลสวยงามและชัดเจนเช่นเดียวกัน แต่เทคโนโลยี 3D-DNR มีประสิทธิภาพและความสามารถที่สูงกว่าเทคโนโลยี DNR 2D ทั้งในเรื่องของการจัดการกับสัญญาณรบกวน การปรับระดับแสง ความกลมกลืนของภาพและการนำเสนอภาพ โดยในปัจจุบันเทคโนโลยี 3D-DNR เริ่มมีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายและได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ใช้งานทุกคน ในส่วนของประโยชน์และข้อดีของเทคโนโลยี 3D-DNR นั้น […]

    Comments Off on คุณสมบัติของ กล้องcctv Continue Reading...