ระยะเวลาของ Hard Disk กล้องวงจรปิด ในการบันทึกภาพ

Hard Disk กล้องวงจรปิด
Hard Disk กล้องวงจรปิด

หลายคนคงสงสัยเกี่ยวกับระยะเวลาการเก็บข้อมูลของ Hard Disk กล้องวงจรปิด รวมทั้งในเรื่องความคมชัดของภาพว่า Hard disk นี้จะสามารถเก็บข้อมูลได้นานเท่าไร หากระยะเวลาผ่านไปหลายวันแล้วความคมชัดของภาพจะยังคงเดิมอยู่หรือไม่

คุณภาพของกล้องวงจรปิดและ Hard disk ย่อมมีความแตกต่างกันไป แต่สามารถแบ่งคร่าว ๆ โดยยกตัวอย่างกล้อง 1 ตัว ต่อ 1 เครื่องบันทึกภาพ (DVR) จะแบ่งตามความจุ ความละเอียดที่บันทึก และจำนวนวันใช้งานได้ดังนี้

  • ความจุสูงสุดของ Hard disk อยู่ที่ 1 TB ด้วยความละเอียด CIF 352×288 (350 kbps) frame rate 25 จะสามารถบันทึกภาพต่อเนื่องได้นานถึง 284 วันโดยเฉลี่ย
  • ความละเอียด D1 704×576 (1024 kbps) frame rate 25 จะสามารถบันทึกภาพต่อเนื่องได้นานถึง 97 วันโดยเฉลี่ย
  • ความละเอียด 720p 1280×720 (2048 kbps) frame rate 25 จะสามารถบันทึกภาพต่อเนื่องได้นานถึง 48 วันโดยเฉลี่ย
  • ความละเอียด FullHD 1920x1080 (4096 kbps) frame rate 25 จะสามารถบันทึกภาพต่อเนื่องได้นานถึง 24 วันโดยเฉลี่ย

สำหรับความจุของ HDD. 6 TBโดยวัดที่ความละเอียดแต่ละแบบ

  • ความละเอียด CIF 352×288 (350 kbps) frame rate 25 จะสามารถบันทึกภาพต่อเนื่องได้นานถึง 1,700 วันโดยเฉลี่ย
  • ความละเอียด D1 704×576 (1024 kbps) frame rate 25 จะสามารถบันทึกภาพต่อเนื่องได้นานถึง 582 วันโดยเฉลี่ย
  • ความละเอียด 720p 1280×720 (2048 kbps) frame rate 25 จะสามารถบันทึกภาพต่อเนื่องได้นานถึง 291 วันโดยเฉลี่ย
  • ความละเอียด FullHD 1920x1080 (4096 kbps) frame rate 25 จะสามารถบันทึกภาพต่อเนื่องได้นานถึง 145 วันโดยเฉลี่ย

ปัจจุบันมีโปรแกรมกล้องวงจรปิดที่สามารถคำนวณค่าของ Hard disk ผ่านทางแอพพลิเคชั่น ซึ่งสามารถช่วยอำนวยความสะดวกและลดความยุ่งยากซับซ้อนในการคำนวณด้วยตนเอง อีกทั้งยังได้ความแม่นยำที่มากกว่าด้วย