มาตรฐานการผลิตสายเคเบิ้ล RG-6 สำหรับกล้องวงจรปิดมี 2 มาตรฐาน คือ

มาตรฐานการผลิตสายเคเบิ้ล RG-6 สำหรับกล้องวงจรปิดมี 2 มาตรฐาน คือ
 1. M เป็นมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาในการผลิตสายโค แอ็ค ซึ่งเริ่มต้นพัฒนามากจากกิจการทางด้านทหารของสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ ค.ศ. 1930 สำหรับสายโคแอ็ค นั้น มีด้วยกันหลากหลายรุ่นตามความต้องการในการใช้งาน เช่น สายโคแอ็ค RG-58C-U , RG-59B/U , RG-6/U ฯลฯ ดังนี้ เช่น
 • /U = Universal คือการใช้งานทั่วไป
 • C = Revision Designed เป็นรุ่นที่มีการปรับปรุงจะเป็นตัวอักษร A ,B หรือ C
 • 58 = A Number Assigned เป็นตัวเลขแสดงเบอร์ของสายโคแอค เช่น 58 , 59 ,6 ฯลฯ
 • RG = Radio Guide ท่อนำคลื่นความถี่
 1. JisnC3501 เป็นมาตรฐานของญี่ปุ่น ซึ่งเกิดจากกลุ่มอุตสาหกรรมในประเทศญี่ปุ่นเริ่มต้อนก่อนตั้งหลังสงครามโลก ครั้งที่ 2 ในปี 1945 และประกาศมาตรฐานในงานอุตสาหกรรมปี 1949 ใช้ชื่อว่า Japaneselndustrial Standard (JIS) เพื่อผลิตสาย 3C-2v,7c-2v ฯลฯ ซึ่งมีด้วยกันหลากหลายรุ่น สามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องการ ตัวย่อต่างๆ มีความหมายดังนี้ เช่น 3C-2v
 • V = Single braided outer conductor Double braided outer conductor ลักษณะของชีลด์
 • + เปลือกหุ้ม เช่น E = ชีลด์ทองแดง + PE L = ชีลด์อลูมีเนียม + PVC
 • N = ชีลด์ + ไนลอน V = ชีลด์ทองแดง + PVC
 • W = ชีลด์ทองแดง 2 ชั้น + PVC
 • 2 =  Solid PE dielectric core วัสดุที่ทำไดอิเลคตริก ( F = โฟม) , (2 = PE โพลิเอธีลีน)
 • C = Impedance ค่าอิพีแดนซ์ (C = 75โอมห์),(d = 50 โอมห์)
 • 3 = Approx,diameter of dielectric core ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก