ข้อต่อเลนส์แต่ละประเภทในกล้องแตกต่างกันอย่างไร

เลนส์ CMount CSMount ต่างกันอย่างไร

อีกหนึ่งชิ้นส่วนภายในกล้องวงจรปิดที่มองข้ามไม่ได้เลยก็คือ “ข้อต่อเลนส์” ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่อยู่เชื่อมต่อระหว่างตัวเลนส์กับตัวกล้อง มีลักษณะเป็นวงแหวนโลหะที่ผ่านการชุบเคลือบมาแล้วอย่างดี พร้อมกับมีการออกแบบข้อต่อต่าง ๆ ให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะรุ่นอีกด้วย

จริง ๆ แล้วข้อต่อเลนส์ที่มีขายในท้องตลาดก็มีให้เลือกใช้หลายรุ่นหลายขนาด แต่แบบที่สามารถใช้กับกล้องได้จะมีเพียง 2 รุ่นเท่านั้น ได้แก่ C – Mount และ CS – Mount ส่วนรายละเอียดของข้อต่อจะแตกต่างกันอย่างไร มาดูกันเลยค่ะ

ข้อต่อเลนส์แต่ละประเภท
  • ข้อต่อเลนส์แบบ C – Mount มีขนาดของวงแหวนค่อนข้างหนา ช่วยรองรับกับตัวเลนส์ที่มีความยาววัดจากช่วงท้ายไปจนถึงจุดรับภาพด้านหน้า 17.5 มิลลิเมตร
  • ข้อต่อเลนส์แบบ CS – Mount มีขนาดของวงแหวนบางกว่าแบบแรก ช่วยรองรับตัวเลนส์ที่มีความยาวจากช่วงท้ายสุดไปจนถึงส่วนหน้าที่รับภาพ 12.5 มิลลิเมตร

การเลือกใช้ข้อต่อเลนส์ให้สอดคล้องกับตัวเลนส์เป็นเรื่องสำคัญมาก ดังนั้นควรจะใช้ให้ตรงกับรุ่นที่กำหนดเสมอ ซึ่งหมายความว่าถ้าตัวเลนส์ออกแบบมาให้มีหัวต่อแบบ CS – Mount ก็ต้องใช้กับข้อต่อเลนส์แบบ CS – Mount เท่านั้น ขณะเดียวกันตัวเลนส์ที่มีหัวต่อแบบ C – Mount ก็ต้องใช้คู่กับข้อต่อเลนส์แบบ C – Mount

อย่างไรก็ตามเราสามารถดัดแปลงใช้ตัวเลนส์แบบ C – Mount กับข้อต่อเลนส์แบบ CS – Monut ได้ เพียงแค่เพิ่มแหวนข้อต่อพิเศษที่เราเรียกว่า Adapter Ring ขนาด 5 มิลลิเมตรเข้าไป เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อต่อข้ามรุ่นกัน