Ipcamera:OK-3008FHD

OK-3008FHD

สเปกกล้องรุ่นOK-3008FHD

OK-3008FHD

กล้องไอพีรุ่นOK-3008FHD ซึ่งกล้องรุ่นนี้มีความสามารถสูงโดยเฉพาะด้านความคมชัดที่มากถึง 3 ล้านพิกเซลพร้อมทั้งยังมีหลอดอินฟาเรดที่สามารถมองภาพได้ในระยะถึง 30 เมตร ใช้ได้ทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร